Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

  • 17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 *  – Rejestracja kandydatów, wybór preferencji oraz składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
  • 25 czerwca 2021 r. – 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (tylko w szkole pierwszego wyboru) i kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Uzupełnienie można wykonać drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu oryginału świadectwa na skrzynkę mailową: skany.rekrut2020.plopl@gmail.com
  • 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 23 lipca 2021 r. – 30 lipca 2021 r. godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej)
  • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

* – w przypadku wyboru szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych wniosek należy złożyć do 31 maja 2021 r do godziny 15.