Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej

Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej
ul. Różyckiego 5
93-586 Łódź

tel: 42 631 20 86

Numer konta: 59 1020 3352 0000 1102 0225 2963