Zarząd:

Bogusława Kłos – Prezes

Jacek Poławski – Wiceprezes

Ewelina Bartczak – Sekretarz

Teresa Wójcicka – Skarbnik

Anna Okrasa – Członek Zarządu

Piotr Wyrzykowski – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Ewa Bojanowska

Paweł Kowalczyk

Tomasz Kozera

Przemysław Pawlak