Zarząd:

Izabella Kapłon – Prezes

Tomasz Forysiak – Wiceprezes

Bogusława Kłos – Sekretarz

Teresa Wójcicka – Skarbnik

Małgorzata Camastra – Członek Zarządu

Anna Okrasa – Członek Zarządu

Piotr Wyrzykowski – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Ewa Bojanowska

Paweł Kowalczyk

Tomasz Kozera

Przemysław Pawlak