Skład Prezydium:

Przewodniczący: Jakub Krzysiak
Wiceprzewodnicząca: Julianna Klęk
Wiceprzewodnicząca: Weronika Balcer
Sekretarz: Michał Stelmach
Skarbnik: Krzysztof Szyszkowski

Przedstawiciel Gimnazjum: Jan Makowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: LINK