Skład Prezydium:

Przewodniczący: Jakub Krzysiak
Wiceprzewodnicząca: Julianna Klęk
Wiceprzewodnicząca: Weronika Balcer
Sekretarz: Michał Stelmach
Skarbnik: Krzysztof Szyszkowski

Samorząd Uczniowski 2019 (fot. J. Wiśniewski)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: LINK