Skład Prezydium:

Przewodniczący: Mikołaj Fornal

Wiceprzewodniczący: Jakub Olszewski

Wiceprzewodniczący: Jan Makowski

Sekretarz: Michał Kiedrzyński

Skarbnik: Wiktoria Grzelewska

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Joanna Palma
Nina Zugaj
Stanisław Łaszkiewicz
Witold Formański

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: LINK