“Stypendia Miasta Łodzi” 2016/2017

Dodano

Informujemy, że Miasto Łódź już po raz szósty będzie realizowało program “Stypendia Miasta Łodzi”, dedykowany laureatom i finalistom ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych. Biorąc udział w programie, w przypadku podjęcia studiów w Łodzi na jednym z kierunków priorytetowych dla miasta , można ubiegać się o otrzymanie rocznego stypendium na rok akademicki 2016/2017 w wysokości ok. 1000 – 1500 zł miesięcznie. Wszelkie informacje dot. Stypendiów Miasta Łodzi są dostępne m.in. na stronie  programu  “Młodzi w Łodzi”: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/

 
DMS