Stypendium Mia100 Zdolnych

Dodano

Szanowni Państwo,

Program stypendialny „Mia100 Zdolnych” dedykowany jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach zewnętrznych, bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie oraz mogli poszczycić się innymi działaniami, które są odrębnie analizowane przez Komisję Stypendialną.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych stypendium przyznawane jest m.in. za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, laureata konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim, laureata zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy, a kwota miesięczna jest każdorazowo ustalana.

Więcej informacji o programie na stronie.

 
 
DMS