Projekt  wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki  (EEIA) realizowany  przy współpracy z  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym PŁ, którego celem jest opracowanie nowatorskiej koncepcji oraz budowa robota mobilnego ze specjalistycznym efektorem – tak zwanego łazika marsjańskiego – zdolnego do konkurowania w II międzynarodowych zawodach European Rover Challenge. Weźmie w nim udział ośmioro wybitnych uczniów z Liceum PŁ: Tomasz Bednarek, Arkadiusz Jach, Jan Kisielewicz, Agnieszka Kowalczyk, Marcin Kowalski, Barbara Morawska, Wojciech Rosiński, Piotr Sowiński. W realizację projektu  zaangażowani są studenci Koła Naukowego SKaNeR: Mateusz Kujawiński (absolwent PLO PŁ), Hubert Łuczak i Kacper Andrzejczak. Opiekunem projektu jest dr hab. inż. Grzegorz Granosik.

Zespół projektowy

Zespół projektowy