Uwaga Kandydaci do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej

Dodano

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z terminarzem rekrutacji osoby, które znajdą się na wstępnej liście kandydatów zakwalifikowanych do PLOPŁ (ogłoszenie listy 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00) mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej składając w tej placówce komplet dokumentów, na który składają się:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/szkoły gimnazjalnej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego

WW. dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2019 r. do godz. 12:00

25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 zostanie podana do publicznej wiadomości ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLOPŁ.

18 lipca 2019 r. od godz. 9:30 na terenie szkoły będzie można zmierzyć i zakupić mundurek (220,00 zł) oraz krawat (15,00 zł).

 

 
DMS