Wizyta Rosjan w PLOPŁ

Od 10 do 19 maja 2013 roku w naszym Liceum gościli wraz z opiekunami uczniowie z zaprzyjaźnionego College’u Politechnicznego Uniwersytetu z Nowogrodu Wielkiego.
Jest to już kolejna wizyta gości z tej szkoły w naszym liceum, realizowana w ramach obustronnej wymiany młodzieży.
Tradycyjnie zaplanowaliśmy dla nich pobyt pełen atrakcji.
Na lotnisku w Warszawie panią Ludmiłę Starkovą  – Dyrektora Nowogrodzkiego Wydziału Edukacji i jednocześnie Dyrektora Szkoły, a także panią Irinę Melnikovą – Dyrektora ds. wymiany międzynarodowej i nauczyciela języka angielskiego z młodzieżą powitali pani Wicedyrektor Aleksandra Jurek i pan Piotr Wyrzykowski, do których dołączyli później uczniowie PLOPŁ.

 

Pierwszy dzień pobytu w Stolicy rozpoczęła wizyta w Muzeum Chopina.Uczniowie z Rosji wraz z kolegami z Polski mieli okazję zwiedzić również Łazienki Królewskie oraz Stare Miasto i zapoznać się z historią tych miejsc.

Bardzo zmęczeni, ale pełni wrażeń i zadowoleni przyjechali do Łodzi. Ponieważ wymiana kulturalna to czas nie tylko na naukę
i zwiedzanie, ale także na zawieranie przyjaźni, poznawanie się i wspólną zabawę następnego dnia zaplanowaliśmy czas rozrywki. Młodzież z opiekunami odwiedziła termy w Uniejowie, a wieczór spędziła w Teatrze Wielkim na premierze opery Giuseppe Verdiego „Traviata”.

 

Trzeci dzień pobytu naszych gości upłynął im pracowicie. Uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, a następnie w lekcjach języka polskiego, języka angielskiego i geografii, prowadzonej przez pana profesora Jacka Poławskiego w języku rosyjskim.

Kolejny dzień wizyty był dla młodzieży żywą lekcją historii. Pod opieką pana Dyrektora Tomasza Kozera i nauczyciela historii pani Izabelli Kapłon uczniowie zwiedzali niemieckie obozy zagłady w Brzezince i Oświęcimiu. Widzieliśmy, że było to dla nich dużym przeżyciem. Dzień ten zakończyła wizyta w Wadowicach – rodzinnym mieście Jana Pawła II.

Inną lekcją historii Polski była wycieczka po Krakowie. Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, uliczki Starego Miasta, Trakt Królewski, czy Smok Wawelski są symbolami mówiącymi wiele o naszej kulturze i historii.

16 maja odwiedziliśmy Kłodawę. Kopalnia soli zrobiła na wszystkich duże wrażenie. Uczniowie chętnie i z zainteresowaniem słuchali prelekcji na temat historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli. Zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi z prędkością 6 m/s pozostawił niezapomniane wrażenia, podobnie jak przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi – opiekunki górników solnych.

Popołudnie spędziliśmy zwiedzając nasze miasto – począwszy od skansenu przy „Białej Fabryce” przez Piotrkowską, na Muzeum Fabryki w Łódzkiej Manufakturze kończąc.

Stałym elementem naszych wizyt stało się organizowanie Dnia Kultury Polsko – Rosyjskiej polegającego na prezentacji poezji
i piosenek obu krajów, połączonego z degustacją własnoręcznie wykonanych potraw narodowych.

Ostatni dzień nasi przyjaciele z Rosji spędzili na łonie przyrody. Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, które wspólnie odwiedziliśmy, to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Ze względu na termin naszego spotkania mogliśmy podziwiać kwitnące rododendrony, azalie i magnolie.

Podczas uroczystej kolacji pożegnalnej uczniowie obu szkół dzieli się wrażeniami ze wspólnego pobytu w Polsce. Miło było usłyszeć od gość z Rosji, że nasz kraj jest bardzo piękny, robiący ogromne wrażenie na turystach, a ludzie są życzliwi, serdeczni i otwarci na nowe znajomości. Obiecali, że dla naszej grupy przygotują równie atrakcyjny program pobytu.

W takim sielskim nastroju zakończyła się wizyta naszych przyjaciół z Rosji.

Mamy nadzieję, że to spotkanie przybliżyło rosyjskiej młodzieży nasz kraj i jego kulturę i zaowocowało trwałymi przyjaźniami.
Teraz czekamy na wrzesień, kiedy to grupa uczniów PLOPŁ wyjedzie z rewizytą do Nowogrodu. Oby tak samo udaną.\

 


Wizyta w Novgorodzie i podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Colleg’em

W dniach 5.12-9.12.2011 r. delegacja w składzie : prof. W. Wolf – Prorektor ds. studenckich PŁ, prof. S. Wiak – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, prof. A. Napieralski- Kierownik Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, mgr Tomasz P. Kozera oraz dr  inż. Aleksander Pyć uczestniczyli w delegacji Politechniki Łódzkiej w Nowgorodzie na Uniwersytecie im. Jarosława Mądrego.
W dniu 06.12.2011 r. Delegacja spotkał się z prof. Christophem Ehmannem Sekretarzem generalnym EFU „Campus Europae”, wspólnie z którym  zwiedzano Centrum Kompetencyjne NovGU, po którym gości oprowadzała Dyrektor Centrum Konstantin Krasnoshchekov. W trakcie zwiedzania gościom towarzyszył Prorektor NovGU ds. współpracy z zagranicą profesor Mikhail N.Pevzner . W trakcie spotkania w wystąpieniu okolicznościowym Rektor NovGU powitał wszystkich zebranych gości i wysoko ocenił dotychczasową współpracę pomiędzy naszymi uczelniami. Profesor PŁ Wojciech Wolf odczytał list gratulacyjny Rektora PŁ prof. Stanisława Bieleckiego z okazji święta patrona uczelni Jarosława Mądrego oraz złożył gratulacje profesorowi V.R. Weberowi z okazji wyboru do Dumy Novgorodzkiej Oblasti. Jednym z ważnych punktów spotkania było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej i College NovGU. Umowe podpisali Dyrektor PLOPŁ mgr Tomasz P. Kozera oraz Rektor NovGU prof. Viktor Weber.


Następnie delegacja uczestniczyła w uroczystościach Dnia Jarosława Mądrego w Centrum Kultury „Akron” oraz w „Przyjęciu profesorskim” zorganizowanym dla wyróżnionych pracowników NovGU i gości zagranicznych.
Dnia 07.12.2011 odbyło się spotkanie w grupach roboczych.
Spotkanie Dyrektora Publicznego Liceum PŁ mgr Tomasza P. Kozera z dyrektorami College NovGU.
W spotkaniu udział wzięli:

  • doc. Ludmiła G. Starkova –Dyrektor College,
  • Irina V. Melnikova – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Konsultacyjno szkoleniowego College,
  • Dyrektor College’u Politechnicznego,
  • Dyrektor College’u  Medycznego,
  • Dyrektor College’u  Humanistyczno -Ekonomicznego.

Na wstępnie krótko przedstawiono, jaki profil kształcenia realizują poszczególne typy szkół. Dyrektor Kozera omówił system edukacyjny w Polsce oraz specyfikę działalności kierowanej przez niego placówki –jednej z pierwszych w Polsce akademickiej szkoły ponadgimnazjalnej.

Następnie omówiono możliwe obszary współpracy pomiędzy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej a placówkami edukacyjnymi  działającymi przy Nowgorodzkim Uniwersytecie Państwowym  im. Jarosława Mądrego.
Ustalono, że wspólna współpraca pomiędzy szkołami  będzie dotyczyć wielu płaszczyzn pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturowej.

Wspólne kierunki działań obejmować będą:
Opracowanie szczegółowego planu wymiany młodzieży pomiędzy Polska a Rosją,

  • Napisanie tematycznych projektów z zakresu tradycji, kultury, historii miast oraz języków,
  • Stworzenie grup wolontariuszy pragnących uczyć się języka polskiego i rosyjskiego w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych,
  • Utworzenie strony internetowej w języku rosyjskim, polskim i angielskim dotyczącej naszej współpracy,
  • Poznanie polskiego i rosyjskiego systemu edukacji poprzez wizyty studyjne młodzieży, stworzenie możliwości studiowania uczniów Collegu Politechnicznego na Politechnice Łódzkiej w ramach „Campus Europae”,
  • Obserwowanie i udział w zajęciach szkolnych, a w szczególności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka, chemia, fizyka, ICT.

 

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, a na koniec Dyrektor Kozera zwiedził szkołę (salę gimnastyczną, izbę pamięci, bibliotekę szkolną oraz pracownie przedmiotowe).
Ustalono termin wizyty roboczej przedstawicieli College’u w Łodzi na marzec 2012 roku.