Zespół nauczycieli:

mgr Barbara Nieckarz

mgr Kamil Gebel

mgr Maciej Kruszyński

mgr Oktawian Maliszewski

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania kryteria oceniania z wf w LO PŁ