Wyniki 64 Olimpiady Chemicznej

Dodano

Mamy Mistrza!
Spieszymy donieść, że nasz maturzysta – Tomasz Błażejewski – okazał się bezkonkurencyjny w zawodach finałowych 64 Olimpiady Chemicznej, pokonał tłum przeciwników i uzyskał tytuł Laureata Olimpiady Chemicznej.
Serdeczne gratulacje składają dumni opiekunowie oraz cała społeczność szkolna.

prof. Elżbieta Szubiakiewicz i prof. Krzysztof Klimaszewski

 
DMS