Podręczniki do klas I

Dodano

Szanowni Uczniowie i Rodzice, przypominamy, że nie kupujecie Państwo podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego. Szczegółowych informacji dotyczących zakupu niezbędnych wydawnictw udzielą nauczyciele poszczególnych przedmiotów na pierwszych zajęciach.

Stypendium „Mia100 Zdolnych”

Dodano

Szanowni Państwo, do 24 sierpnia można składać do sekretariatu szkoły wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”, mającego na celu wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać: uczniowie klas III gimnazjów – jeżeli łącznie spełniają następujące warunki: a) zajęli […]

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

Dodano

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu. Jak dostać świadczenie dobry start? Aby otrzymać […]

 
DMS