Podręczniki do klas I

Dodano

Szanowni Uczniowie i Rodzice, przypominamy, że nie kupujecie Państwo podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego. Szczegółowych informacji dotyczących zakupu niezbędnych wydawnictw udzielą nauczyciele poszczególnych przedmiotów na pierwszych zajęciach.

Stypendium „Mia100 Zdolnych”

Dodano

Szanowni Państwo, do 24 sierpnia można składać do sekretariatu szkoły wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”, mającego na celu wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, spełniający warunki podane w Uchwale LXXII/1886/18 Rady Miejskiej […]

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

Dodano

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu. Jak dostać świadczenie dobry start? Aby otrzymać […]

Diego Król mistrzem 16. Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej

Dodano

Jest nam niezmiernie miło pogratulować absolwentowi naszego gimnazjum i przyszłemu uczniowi Publicznego Liceum Ogólnokształcącego PŁ – Diegowi Królowi zdobycia złotego medalu na 16. Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej. Diego był najmłodszym reprezentantem Polski i pokonał blisko 200 zawodników z całego świata. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!! Wywiad z Diegiem: klik

 
DMS