Ta strona używa plików cookie – małych plików tekstowych, które umieszczane są na Twoim urządzeniu, by usprawnić wykorzystanie przez Ciebie tej strony. Ogółem, ciasteczka są używane do przechowywania preferencji użytkownika, zawartości koszyka oraz do przekazywania anonimowych danych trackingowych aplikacjom trzecim, takim jak Google Analytics.

Ciasteczka usprawniają pracę ze stroną, lecz, możesz sobie życzyć wyłączyć ciasteczka na tej stronie i innych. Najefektywniejszym sposobem jest wyłączenie ich poprzez przeglądarkę. Przeczytaj dział pomocy swojej przeglądarki, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Treść Prawa telekomunikacyjnego, ustawy z 16 VII 2004

Art. 173. Przechowywanie danych informatycznych
 1. Podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną mogą przechowywać dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług, pod warunkiem że:
  1. abonent lub użytkownik końcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania danych oraz sposobach korzystania z ich zawartości
  2. abonent lub użytkownik końcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o sposobie wyrażenia sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych usługodawcy w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego
  3. przechowywane dane nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu
 2. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli:
  1. przechowywanie oraz dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, są konieczne do wykonania lub ułatwienia transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci
  2. przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne w celu dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego
 3. Podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług, lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania
  2. zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie