W roku szkolnym 2023/2024 absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące oddziały:

Klasy 2023/2024
Klasa Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1A Matematyka
Fizyka
Język Angielski
Angielski
Niemiecki
+ Rosyjski
Język Polski
Matematyka
Fizyka
Język Obcy
1B Matematyka
Fizyka
Informatyka
Francuski
Angielski
Język Polski
Matematyka
Fizyka
Informatyka
1C Matematyka
Chemia
Język Angielski
Angielski
Niemiecki/Francuski
+ Rosyjski
Język Polski
Matematyka
Chemia
Język Obcy
1D Matematyka
Chemia
Biologia
Angielski
Niemiecki/Hiszpański
+ Rosyjski
Język Polski
Matematyka
Biologia
Język Obcy

Terminy drzwi otwartych w PLOPŁ


  • 25.03.2023 w godzinach 9.00 - 12.00
  • 15.04.2023 w godzinach 9.00 - 12.00

Serdecznie zapraszamy!


Opis szkoły


Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej jest szkołą założoną przez Politechnikę Łódzką, realizującą swe cele pod nadzorem JM Rektora. Ma ono charakter szkoły publicznej, w której zajęcia edukacyjne prowadzone są na podstawie ramowego planu nauczania.

Istotnym zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, w duchu odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

Niewielka liczebność oddziałów pozwala nam na zindywidualizowanie nauczania. Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką. Jej głównym celem jest utrzymanie rangi jednego z wiodących liceów w zakresie kształcenia przedmiotów ścisłych (STEM) i języków obcych. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym PŁ tworzone są klasy lub grupy odpowiadające kierunkom studiów politechnicznych oraz medycznych, dlatego też szkoła oferuje następujące przedmioty w wersji rozszerzonej: matematykę, fizykę, informatykę, chemię, biologię oraz język angielski. W porozumieniu z PŁ i UMED ćwiczenia praktyczne przeprowadzane są również w uczelnianych laboratoriach.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników akademickich Politechniki Łódzkiej, a także przez nauczycieli ze zdolnościami pedagogicznymi i wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach ponadpodstawowych.


Opisy klas


Klasa 1A — Mat-Fiz-Ang

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz podjęcie studiów na kierunkach technicznych. Nauczanie matematyki i fizyki odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, realizowany na poziomie rozszerzonym, w grupach dopasowanych do stopnia zaawansowania językowego uczniów. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Drugim, wymaganym podstawą programową językiem jest język niemiecki. W tym przypadku istnieje możliwość utworzenia grupy dla początkujących. Dodatkowo planujemy nauczanie języka rosyjskiego (przez 2 lata).

Klasa 1B — Mat-Fiz-Inf

Klasa prowadzona jest we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) i Ambasadą Francji

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz podjęcie studiów na kierunkach technicznych w Polsce i krajach frankofońskich. W trakcie realizacji niektórych zagadnień wprowadzane są elementy języka francuskiego specjalistycznego w oparciu o materiały autentyczne w języku francuskim (artykuły, nagrania etc), które przybliżają uczniom kontekst poznanego słownictwa technicznego. Nauczanie matematyki, fizyki i informatyki w tym oddziale odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Ponadto oddzielnie będą prowadzone zajęcia z programowania. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych, fizycznych i informatycznych. Pierwszym językiem obcym jest język francuski, realizowany w większym niż standardowy wymiarze godzin, w grupach dopasowanych do poziomu znajomości języka. Istnieje możliwość rozpoczęcia nauki tego języka od podstaw.

Klasa 1C — Mat-Chem-Ang

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz rozpoczęcie studiów na kierunkach technicznych. Nauczanie matematyki i chemii odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadach i konkursach chemicznych, matematycznych i języka angielskiego. Część praktyczna zajęć z chemii jest prowadzona w profesjonalnych laboratoriach PŁ.

Lekcje języka angielskiego, który również jest przedmiotem nauczanym w zakresie rozszerzonym w tym oddziale, są prowadzone w grupach dopasowanych do stopnia zaawansowania językowego uczniów. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Drugim, wymaganym podstawą programową językiem jest język niemiecki lub język francuski – pół klasy uczy się niemieckiego, a pół francuskiego. Podział następuje w momencie rekrutacji – w systemie widoczne będą klasy 1 C_n (w której drugim językiem będzie niemiecki) i 1 C_f (z językiem francuskim). Można aplikować do obu z nich (jeśli drugi język nie jest priorytetem – reszta przedmiotów jest realizowana identycznie). Język niemiecki nauczany będzie w zależności od zaawansowania uczniów – od podstaw lub na poziomie dostosowanym do poziomu grupy. Język francuski nauczany będzie od podstaw. Ze względu na możliwość pojawienia się w grupie języka francuskiego uczniów o różnym poziomie umiejętności językowych możliwa jest indywidualizacja nauki na poziomie klasy. Dodatkowo planujemy nauczanie języka rosyjskiego (przez 2 lata).

Klasa 1D — Mat-Biol-Chem

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych, pozwalającą na uzyskanie wysokich wyników egzaminu maturalnego. Układ przedmiotów w tej klasie na poziomie rozszerzonym daje możliwość solidnego przygotowania uczniów do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych związanych z biologią, a także medycznych.

Nauczanie matematyki, biologii i chemii odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani będą do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Zajęcia praktyczne z biologii i chemii odbywać się będą z wykorzystaniem bazy dydaktycznej profesjonalnych laboratoriów PŁ oraz UMED (laboratorium mikrobiologiczne oraz chemiczne).

W tym oddziale język angielski nauczany będzie w zakresie podstawowym na poziomie dopasowanym do stopnia zaawansowania uczniów. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Drugim, wymaganym podstawą programową językiem jest język niemiecki lub język hiszpański – pół klasy uczy się niemieckiego, a pół hiszpańskiego. Podział następuje w momencie rekrutacji – w systemie widoczne będą klasy 1 D_n (w której drugim językiem będzie niemiecki) i 1 D_h (z językiem hiszpańskim). Można aplikować do obu z nich (jeśli drugi język nie jest priorytetem – reszta przedmiotów jest realizowana identycznie). Język niemiecki nauczany będzie w zależności od zaawansowania uczniów – od podstaw lub na poziomie dostosowanym do poziomu grupy.Język hiszpański nauczany będzie od podstaw. Ze względu na możliwość pojawienia się w grupie języka hiszpańskiego uczniów o różnym poziomie umiejętności możliwa jest indywidualizacja nauki na poziomie klasy. Dodatkowo planujemy nauczanie języka rosyjskiego (przez 2 lata).