23 marca 2023

Dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich — Ofiar Totalitaryzmu oraz Izabella Kapłon, dyrektor Naszej szkoły, podpisali list intencyjny w sprawie porozumienia o współpracy

Dr Ireneusz Maj oraz p. dyr. Izabella Kapłon podpisują list intencyjny

Warsztaty archiwalne dla młodych historyków oraz udział uczniów w wybranych kwerendach historycznych to najważniejsze założenia podpisanego porozumienia o współpracy Muzeum Dzieci Polskich — Ofiar Totalitaryzmu z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej.

Nagranie z zawarcia współpracy można obejrzeć na stronie TVP 3 Łódź