Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Politechniki Łódzkiej

ul. Różyckiego 5

93-586, Łódź

Telefon: 42 631 20 86

E-mail: liceum@info.p.lodz.pl

Sekretariat

Dorota Pietras

Rekrutacja

E-mail: rekrutacja.plopl@liceum.p.lodz.pl

Koordynator rekrutacji

dr inż. Dariusz Krzyżański

E-mail: dkryzan@p.lodz.pl

Mapka dojazdu