Zadanie publiczne Łódź Akademicka – Naukowa, Kreatywna i Wielokulturowa 2022/23 finansowane jest z budżetu miasta Łodzi.


4 kwietnia 2023

Dużo się działo w ostatnich tygodniach w Newton Room Łódź. Nie tylko lataliśmy, ale również szkoliliśmy się. Prawie 180 uczniów uczestniczyło w webinarium dotyczącym łódzkiego rynku pracy, szerokiej gamy łódzkich firm, zawodów przyszłości oraz akademickiego charakteru naszego miasta. 38 wyższych uczelni daje łodzianom możliwość znalezienia w rodzinnym mieście takiego miejsca, które pozwoli im zrealizować swoją ścieżkę edukacyjną i przygotować się do pracy w wymarzonym zawodzie. Możemy powiedzieć ŁÓDŹ AKADEMICKA – NASZE MIASTO!


13 kwietnia 2023

W dniu 13 kwietnia 2023 w naszym Newton Roomie odbyły się spotkania z Wiktorem Byczkowskim – absolwentem PLOPŁ w 2017 r. Wtedy opowiadał uczniom klas pierwszych i drugich o swojej ścieżce kariery. Z naszego liceum, przez Politechnikę Poznańską prosto w chumury. Obecnie Wiktor jest licencjonowanym pilotem samolotów odrzutowych, mieszka i pracuje w Maroku.

Uczestnicy obu spotkań zgodnie stwierdzili, że miały one jedną wadę – trwały zbyt krótko, dwie godziny mijały nie wiadomo kiedy.

Wiktor, dziękujemy za poświęcony czas i super ciekawą opowieść o Twoim życiu, ścieżce kształcenia, pracy i tym, jak to jest mieszkać zagranicą (jesteśmy z Ciebie dumni). To wspaniałe, że nasi absolwenci wykonują tak atrakcyjne zawodu.


18 kwietnia 2023

Realizujemy w Newton Room moduł „W chmurach z liczbami” – stąd nie mogło zabraknąć w naszym kalendarzu wizyty na lotnisku! 18 kwietnia 2023 r. kilkunastoosobowa grupa uczniów zwiedzała Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta – nasz „Lublinek”. Młodzi pasjonaci lotnictwa poznali możliwości pracy w zawodach związanych z działalnością łódzkiego lotniska, zasady bezpieczeństwa obowiązujące na jego terenie. Uczniowie spotkali się z pracownikami portu, pytali o wszystko, co dotyczy codzienności i niecodziennych lotniskowych wydarzeń. Mieli okazję zobaczyć miejsca zwykle niedostępne dla pasażerów. To była bardzo interesująca wyprawa możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu: „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023”. Operatorem projektu jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.


6 marca 2023

Ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu „W chmurach z liczbami”

Dzisiaj ruszyła pierwsze zajęcia w ramach cyklu wydarzeń „W chmurach z liczbami” w ramach konkursu Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023.

Na zajęciach warsztatowych i wykładowych gościliśmy uczniów ze szkoły ponadpodstawowej ze Skierniewic.

Krótka charakterystyka projektu będącego baza do realizacji wydarzenia.

Powietrzna misja jest przeprowadzana w Newton Flight Ac. Uczniowie zostają zapoznani z misją na dany dzień komunikując się z WCKR w czasie sesji ogólnej (film). Grupa uczniów jest podzielona na trzy zespoły: Alpha. Każda z załóg będzie przeprowadzać swoja misję w różnych rejonach. Aby odnieść sukces załogi muszą ze sobą współpracować. Uczniowie będą pomagać w obserwacji różnych miejsc w rejonie Bodø, aby ustalić priorytety misji ratunkowych. Uczniowie Sami zaplanują i przygotują się do niego, wykonując skomplikowane obliczenia matematyczne.

  Moduł składa się z 5 zadań :
 1. Badamy odległość, prędkość i czas → Uczniowie pracują w parach i rozwiązują różne zadania związane z odległością, prędkością oraz czasem. Następnie prezentują i podsumowują swoją pracę podczas sesji ogólnej.
 2. Przygotowanie planu lotu → Praca w czasie sesji ogólnej dotycząca czasu i nawigacji.
 3. Tworzenie planu lotu → Każda załoga tworzy plan lotu. Zadania obejmują mierzenie odległości, obliczanie czasu i obieranie właściwego kursu.
 4. Ćwiczenie pilotażu → Przed realizacją misji uczniowie mogą przećwiczyć pilotaż.
 5. Misja lotnicza → Misja jest przeprowadzana w symulatorach lotu. Uczniowie latają parami. Obserwują i dokumentują wybrane lokalizacje, ustalają priorytety i meldują się u Kierownika Szkolenia (Nauczyciela Prowadzącego) po zakończeniu lotu.

Cześć wykładowa obejmowała: budowanie i wzmacnianie wizerunku naszego miasta jako unikalnego miejsca do studiowania. Uczniowie zostali zapoznani i ofertą edukacyjną łódzkich uczelni, wytypowano zawody przyszłości jak podstawę do kreowania własnej kariery zawodowej. Prowadzący zwrócili szczególną uwagę na kierunki techniczne, a zwłaszcza pracę w transporcie lotniczym i medycznym. W ramach orientacji prozawodowej uczniowie zostali zapoznanie z możliwościami zdobycia pracy w oparciu o firmy lokalne.


28 luty 2023

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniach „ W chmurach z liczbami”?

Zadanie publiczne „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna, wielokulturowa 2023” finansowane jest z budżetu miasta Łodzi i ma na celu budowanie i wzmacnianie wizerunku Łodzi jako ośrodka naukowego, wielokulturowego, atrakcyjnego do studiowania i miejsce planowania własnej kariery zawodowej. Dlatego też, wydarzenie to skierowane jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z Łodzi i okolic i przekonanie jej, że „miasto czterech kultur” to przede wszystkim bardzo dobry ośrodek akademicki, wielokulturowy i naukowy z wysokim poziomem kształcenia uczniów i studentów. To tu mieszczą się ośrodki naukowe takie jak: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny i wiele innych znakomitych uczelni prywatnych. Operatorem jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Głównym celem projektu jest przedstawienie młodzieży atrakcyjnej formy nauczania przedmiotów STEM (matematyka, fizyka,chemia, informatyka) w nietypowej nowej, atrakcyjnej formule opartej na praktycznym działaniu oraz zachęcenie do studiowania w Łodzi jako atrakcyjnego ośrodka naukowego.

  Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce będzie inspiracja do podejmowania kompleksowych działań zmierzających do realizacji celów szczegółowych projektu:
 1. rozpowszechnienie alternatywnych metod nauczania matematyki i fizyki
 2. poznanie zasobów technicznych miasta w tym poznanie lotniska w Łodzi, a także zwiedzanie szkoły lotniczej Bartolini Air
 3. jak największej grupy młodzieży, o perspektywach zawodowych związanych z wyborem kształcenia technicznego lub podobnych kierunków studiów w naszym mieście
 4. zapoznanie z łódzkim rynkiem pracy i inspirowanie uczniów do podejmowania kariery zawodowej w oparciu o lokalne firmy.

Zapraszamy


25 luty 2023

Kilka informacji o nowym projekcie „W chmurach z liczbami”, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu: „Łódź akademicka -naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023”.

Zaproponowany przez nas cykl wydarzeń pod tytułem „ W chmurach z liczbami” będzie nie tylko pretekstem do powtórzenia, zapamiętania i utrwalenia zdobytej wiedzy matematyczno-fizycznej, ale przed wszystkim wykorzystania jej w nowoczesnym laboratorium przyszłości o nazwie Newton Room Łódź. Będzie on również propagował wydarzenia, które przedstawią nasze miasto jako atrakcyjne miejsce do studiowania. Tego typu wydarzenia pozwolą na przełamanie panujących wśród uczniów stereotypów i negatywnego postrzegania przedmiotów ścisłych jako niemożliwych do nauczania .

Projekt „W chmurach z liczbami” to wydarzenie w Łodzi Akademickiej popularyzujące innowacyjne metody w nauce i ukazujące w przystępny sposób wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

Ten cykl wydarzeń skierowany jest do uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych z Łodzi i okolic.

Zapraszamy uczniów ze szkól ponadpodstawowych!


21 luty 2023

Projekt „W chmurach z liczbami” uzyskał wysoka ocene merytoryczną – 25,5 pkt poz. 9 na liście rankingowej.

Tabela z wynikami konkursu Łódź Akademicka

17 luty 2023

Miło nam zakomunikować, że projekt „W chmurach z liczbami” napisany przez zespół Newton Room przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Łódź akademicka -naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023”.

Czekamy na podpisanie umowy i rozpoczynamy nasze działania.


9 stycznia 2023

Zespół Newton Room Polska wspólnie z władzami Politechniki Łódzkiej pragnie poinformować, że patronat nad naszym projektem objęła Firma Veolia Łódź, która jednocześnie dołączyła do grupy partnerów strategicznych.

Firma Veolia Polska zawsze uczestniczy w ważnych dla miasta Łodzi i regionu wydarzeniach. Z władzami miasta działa na rzecz rewitalizacji śródmieścia i racjonalnego korzystania z ciepła, jest partnerem szeregu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Nasza inicjatywa w zakresie rozwoju szeroko pojętej edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów spotkała się również z uznaniem i zainteresowaniem władz Veolia Polska. W tym roku szkolnym oferujemy uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie tylko modułu z Aviacji „W chmurach z liczbami” cieszący się ogromnym zainteresowaniem uczniów, ale również moduł „Zrównoważone biopaliwa”, który pozwala na przekazanie uczniom najlepszej wiedzy z zakresu biopaliw, ale przede wszystkim buduje solidarność międzypokoleniową w zakresie troski o nasze środowisko i planetę.

Cieszymy się, że władze Veolia Łódź zainteresowały się naszym projektem i postanowiły go wesprzeć, jako partner strategiczny.


21 listopada 2022

Od uroczystego otwarcia naszej pracowni NEWTON ROOM minął już miesiąc. W tym czasie trzy razy w tygodniu uczniowie brali udział w zajęciach „W chmurach z liczbami”. Podczas spotkań licealiści utrwalali wiadomości z fizyki i matematyki wykonując ciekawe ćwiczenia, zapoznawali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi latania symulatorami lotu, tworzyli plany lotów i na koniec realizowali misję zwiadowczą. W czasie zaplanowanego lotu szukali wyznaczonych miejsc i sprawdzali, czy ktoś nie potrzebuje tam pomocy. Po podsumowaniu lotniczej misji mieli jeszcze trochę czasu na trenowanie latania i zwiedzanie z samolotu ciekawych miejsc.

Nauka i zabawa, a raczej zabawa nauką z obszaru STEM w NEWTON ROOM jest możliwa dzięki dobrej woli i działaniu wielu osób i instytucji.

Twórca koncepcji NEWTON ROOM firma non-profit FIRST Scandinavia, partnerzy strategiczni koncern Boeing, Politechnika Łódzka i miasto Łódź zapewniają naszej pracowni możliwość sprawnego funkcjonowania.