Zachęcamy do obejrzenia filmu, gdzie p. prof. Dariusz Krzyżański, koordynator rekrutacji do PLOPŁ, tłumaczy cały proces i odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

W filmie zostało omówione między innymi:

  • jak wygląda proces rekrutacji - terminy, konieczne dokumenty, działanie systmu i przyszłoroczne klasy
  • za co można dostać punkty - języki obce, konkursy
  • co się dzieje, kiedy kilkoro uczniów zdobędzie tyle samo punktów - kryteria ex aqeuo
  • czy w procesie rekrutacji liczy się kolejność wyboru klas/oddziałów
  • co można zrobić online, a co należy dostarczyć osobiście
  • o progu punktowym - dlaczego nie można go przewidzieć i od czego on zależy
  • jak szkoła wspiera sportorców - zwolnienia i wsparcie
  • jak wygląda organizacja pracy szkoły - mundurki, 3. język obcy, zajęcia wf-u
  • w jakich projektach uczestniczy szkoła - Erasmus, Newton room

W razie wystąpienia pytań, które nie zostały omówione w filmie, można skontaktować się z p. prof. Krzyżańskim pod adresem dkryzan@p.lodz.pl.