Szanowni Państwo,
miło mi bardzo, że rozważacie Państwo naszą szkołę jako przyszłe miejsce edukacji swojego dziecka.

Pragnę zapewnić, że w szkole, której mam przyjemność być dyrektorem, dokładamy wszelkich starań by, poza wysokim poziomem dydaktycznym, zapewnić uczniom bezwzględne bezpieczeństwo oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

To dzięki dotychczasowym Państwa wysiłkom i trosce, dzieci mają szansę kontynuować naukę w wybranym przez siebie kierunku i znaleźć swoje miejsce wśród rówieśników.

Na poziomie szkoły średniej mamy już do czynienia z młodymi ludźmi, u których najważniejsze życiowe wartości są w dużej mierze ukształtowane. Jednak będziemy się starać, we współpracy z Państwem, by podczas pobytu w naszej szkole uczniowie ugruntowali swój właściwy stosunek do innych ludzi, do ojczyzny, do innych kultur czy do przyrody, by potrafili później w dorosłym życiu dokonywać dobrych, odpowiedzialnych wyborów.

W tej trudnej drodze wspomaga nas, opracowany wspólnie z Radą Rodziców, program wychowawczo – profilaktyczny. Podstawowe kierunki działań w nim zawarte, zostały wyłonione na drodze diagnozy występujących problemów i potrzeb.

Aby, poważnie podejść do realizacji tak przyjętych założeń, istnieje potrzeba zaangażowania ze strony wszystkich uczestników procesu, a w szczególności Państwa, bo to Państwo najlepiej znacie własne dzieci.

Zapraszam serdecznie Państwa do współpracy!
Dyrektor PLOPŁ