Zarząd

  • Prezes — Bogusława Kłos
  • Wiceprezes — Jacek Poławski
  • Sekretarz — Ewelina Bartczak
  • Skarbnik — Teresa Wójcicka
  • Członek Zarządu — Anna Okrasa
  • Członek Zarządu — Piotr Wyrzykowski

Komisja Rewizyjna

  • Ewa Bojanowska
  • Paweł Kowalczyk
  • Tomasz Kozera
  • Przemysław Pawlak

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej

Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej

ul. Różyckiego 5
93-586, Łódź


Numer telefonu: 42 631 20 86

Numer konta: 59 1020 3352 0000 1102 0225 2963